Een interessante markt volop kansen!


Als motor van Europa is Duitsland sneller dan andere landen de economische crisis te boven gekomen. Door de stabiliteit van het land is het consumentenvertrouwen, de productie en de export op niveau gebleven en zelfs stijgend.

Ook de vastgoedmarkt heeft van dit herstel geprofiteerd en heeft in de afgelopen jaren een prima ontwikkeling laten zien: niet alleen door de invloed van buitenlandse kopers, maar ook door het vertrouwen van de Duitsers zelf.

Hoe benut ik mijn kansen?

 

Investeringen in vastgoed bieden een beter rendement dan sparen en het is stabieler dan beleggen op de beurs. Ook de banken delen deze visie.

Door de goede rendementen op vastgoed en de zekerheid die dit biedt, zijn zij graag bereid hun liquide middelen te beleggen in hypotheken.

Daarvan kunt u als investeerder profiteren en dus eenvoudiger vastgoed kopen.

De beste mogelijkheden voor uw investeringen zijn te vinden in de bestaande bouw, sector wonen (ook wel residentieel vastgoed genoemd) en in nieuw gebouwde woningprojecten.
Bestaande bouw koopt u nog steeds ver onder de bouwkosten en is uiterst interessant door de aantrekkelijke rendementen.


De ligging van een object en een realistische aankoopprijs bepalen de kans op waardestijging. Bruto aanvangsrendementen van 5 tot 7 %
(op basis van 100 % eigen kapitaal) voor kwalitatief uitstekend vastgoed zijn nog steeds haalbaar.
Met een hefboom van 70 tot 80 % hypothecaire financiering, liggen de rendementen over het ingelegde eigen kapitaal zelfs ruim in de dubbele cijfers. Absoluut gezien vormen de prijzen en rendementen nog steeds een uiterst aantrekkelijk investeringsklimaat.


 Minimale Risico’s

Door de groeiende markt heeft het spel van vraag en aanbod geresulteerd in een schaarste aan goede beleggingsobjecten én huurruimte.
Gevolg: stijgende huis- en huurprijzen. Objecten die goed verhuurd zijn en worden gekocht door investeerders met voldoende eigen kapitaal, kennen beperkte risico’s; Immers, er is sprake van een vast inkomen door de continue huurinkomsten en met voldoende eigen kapitaal worden verplichtingen aan externe geldverstrekkers beperkt. Daarbij zorgt een goede cashflow voor een bodem in de prijsvorming. Tevens is de Duitse vastgoedmarkt van oudsher een huurdersmarkt. Dit betekent dat de aanhoudende huurvraag, een stabiele basis vormt voor het rendement van uw investering.

Het vastgoed behoudt zijn waarde en in combinatie met de aanhoudende huurvraag is uw rendement veelal hoger dan de inflatie, een win-winsituatie dus.

 

Hoe bepaal ik waarin te investeren?

In deze markt is het de kunst het kaf van het koren te scheiden. Uw voordeel met AVIUM als partner is dat zij door jarenlange ervaring weet wat goede objecten zijn en wat niet. Zij volgt de marktonwikkelingen op de voet en weet exact specifieke kansen te benutten en risico’s te minimaliseren.

Zelfs met de huidige marktsituatie is het nog steeds mogelijk om kwalitatief goed en interessant beleggingsvastgoed te vinden tegen realistische prijzen. In ons “Portfolio” vindt u een overzicht van een aantal objecten waar AVIUM voor investeerders het traject van selectie en aankoop van A tot Z succesvol heeft begeleid.

 

Meer informatie over onze uitgebreide dienstverlening vindt u op onze website. 
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

Fax:     0049 - 2161 - 56378 - 93

E-mail: info"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.