Onze activiteiten


AVIUM is uw complete partner om uw investeringen in Duitse beleggingspanden optimaal te laten renderen. 

Aan elke aan- of verkoop of bemiddeling ligt een uitgebreid en grondig traject ten grondslag en kan uit één of meerdere onderstaande activiteiten bestaan. Door samen met u dit traject te doorlopen, staan wij borg voor deskundig en gebalanceerd advies.
Uiteraard wordt elke van toepassing zijnde activiteit met de uiterste discretie en zorgvuldigheid uitgevoerd.

Due Diligence

Diepgaande controle en beoordeling van alle gegevens óver én rond het object;  Ligging, technische staat, juridische situatie, fiscale situatie, financiële situatie, huurdersanalyse, prijs, rentabiliteit, perspectief, financierbaarheid, etc., etc. 
Alles komt aan bod om tot een gedegen oordeel te komen. Het eigen AVIUM-team voert de werkzaamheden uit en
schakelt waar nodig externe deskundigen in. 


Second opinion en taxaties

Als u (al) eigenaar bent van Duits beleggingsvastgoed en u wilt graag een onafhankelijke visie hierop, dan kunnen wij u die geven! Op basis van onze kennis geven wij graag een waardeoordeel. Ook taxaties op basis van de marktwaarde zijn mogelijk.

 

 

 


Fiscale en juridische support

Door vele praktijksituaties te managen, is onze “know-how” en deskundigheid op fiscaal – en juridisch gebied groot. Dit geldt zowel voor de Nederlandse, als Duitse fiscaliteit en wetgeving met betrekking tot het vastgoed.
Ook beschikken wij over een zeer omvangrijk partnernetwerk vakspecialisten in Nederland en Duitsland.

 


Marktresearch en - analyse

Wij kennen de vastgoedmarkt en weten waar de gegevens over deze markt te vinden zijn.
Deze kennis is noodzakelijk om succesvol te kunnen opereren.

 

 

 


Splitsen, uitponden, verhuur/verkoop

Kernactiviteiten van onze organisatie zijn:

  • Het juridisch splitsen van objecten,
  • het uitponden daarvan,
  • het verhuren van woon- en commercieel vastgoed en
  • het verkopen van objecten en appartementen aan huurders en Duitse en Nederlandse beleggers. 

Bouw- en renovatiebegeleiding

Op basis van eigen ervaringen, is de kennis over bouwen en renoveren in Duitsland ontstaan én gegroeid. Het (ver)bouwen en/of renoveren van objecten, is positief voor de waarde van de objecten die beheerd worden. Zeker indien u inzet op het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw vastgoed.
Op selectieve basis biedt AVIUM begeleiding van deze trajecten
ook aan derden aan.
 Asset- en propertymanagement

Het dagelijks management van objecten gebeurt in Duitsland door een gespecialiseerde beheerder: de "Verwalter". 
Deze rapporteert op detailniveau aan de eigenaar en verzorgt de boekhouding, de betalingen, de huurcontracten, de organisatie van het onderhoud etc. De Verwalter is dus de "propertymanager" én is het éérste aanspreekpunt voor de huurders.

 

De "assetmanager" is een ándere persoon, die sámen met de eigenaar het beleid op middellange termijn bepaalt en richtlijnen over hoe de doelstellingen bereikt moeten worden, aan de Verwalter geeft.
Het doel van assetmanagement is om de waarde van de bezittingen zo optimaal mogelijk te laten renderen.


AVIUM treedt voor haar eigen objecten en voor een aantal objecten van derden op als "assetmanager".
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.