Financieringen


Voor het juíste object, de juiste financiering? Hoe werkt het?

 

Is financiering van Duits beleggingsvastgoed met alléén eigen vermogen niet mogelijk of gewenst? Of wilt u een object herfinancieren? 

Kies dan de juiste oplossing en sluit een financiering in Duitsland bij een Duitse bank af. Nog eenvoudiger is om AVIUM, als wettelijk bevoegde partner, te laten bemiddelen bij uw financieringsaanvraag. Bekendheid met alle procedures, het hebben van een groot Duits netwerk en de door bewezen ervaring een opgebouwde goede naam als partner, leidt tot kwalitatieve, goed onderbouwde aanvragen met een hoge succesfactor.

 

Er gelden echter een paar belangrijke hoofdregels:

• Waarborg voor de bank is primair het object en de daaruit ontvangen huursommen.

• De bank is conform Europese regelgeving gerechtigd tot inzage in de inkomens- en vermogenspositie van de belegger 

• Residentieel vastgoed wordt tot 80% van de prijs "v.o.n." gefinancierd.

• Hypotheken zijn altijd annuïtair, er wordt dus altijd periodiek afgelost.

• Rentevaste periodes zijn gebruikelijk tot een looptijd van 10 jaar.

• Mogelijkheden tot 100% financiering indien een belegger in Nederland hypotheekvrij onroerend goed bezit.
   De Duitse bank vestigt in dat geval een hypotheekrecht op (een deel) van dit onroerend goed als extra zekerheid voor de Duitse lening. 

Waarom AVIUM als partner?

 

• Bewezen succesvolle samenwerking met vele gerenommeerde Duitse banken.

• Bemiddelen tegen zeer concurrerende tarieven en condities bij het afsluiten van hypotheken in Duitsland.

• Kennis van beschikbare gestelde liquiditeit door een bank t.b.v. leningen en voor welke objecten.

• Bemiddeling door AVIUM tegen zeer concurrerende tarieven en condities dankzij eerdere succesvolle samenwerking met vele gerenommeerde
   Duitse banken.

• Selecteren van geschikte banken.

• Samenstellen objectdossier dat voldoet aan de criteria die banken stellen.

• Verzorgen van inkomens- en vermogensopstellingen, voorzien van alle bewijsstukken, vertalen in Duits waar nodig.

• Voeren van dossierbesprekingen met en bij banken.

• Controleren van kredietovereenkomsten en hypotheekakten,

• Begeleiding bij notarisbesprekingen etc.


Door onze bewezen staat van dienst met de presentatie van goede objecten en een financieel gezond relatiebestand, leidt tot probleemloos verstrekken van financieringen voor bestaande of nieuwbouw van onder meer:

 

• appartementencomplexen,

• grote wooncomplexen,

• Mehrfamilienhäuser,

• wohn- und geschäftshäuser,

• seniorenwoningen.

 

Uiteraard zijn er vele financieringsvormen en –mogelijkheden.

Wilt u liever niet alleen opereren, maar gebruik maken van de knowhow van ándere beleggers, dan is “Samen investeren” voor u misschien een optie.

Rentetarieven, hoe zit dat?

 

Hypotheekverstrekkende instellingen baseren hun hypotheektarieven op de rentestanden waarvoor men geld kan aantrekken.

Sommige banken hebben zelf genoeg liquiditeit beschikbaar om geld uit te lenen, anderen moeten het geld inkopen bij anderen.

Dit laatste is moeilijker en duurder, wat dus leidt tot hogere tarieven.
 
De meeste beleggers denken op middellange of lange termijn en kiezen een looptijd van 5 tot 10 jaar. Omdat de marktontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zijn de rentetarieven voor deze looptijden regelmatig aan verandering onderhevig. Incidenteel kunnen de looptijden langer zijn dan 10 jaar maar dan tegen duidelijk hogere rentetarieven.

 

Ter indicatie: De huidige rentevoet ligt tussen 3,5 tot 4%* voor 5 tot 10 jaar vast op beleggingspanden..

* peildatum: juni 2024Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.