Bestaande bouw / Stille verkoop


Het aanbod van kwalitatief goede Duitse beleggingspanden is schaars. Daarom is het extra belangrijk elk aanbod tot in detail te controleren.
Dat doen we middels een uitgebreide Due Diligence-onderzoek.

 

Ons aanbod komt in "in stilte" tot stand. 
Ons het hele Duitse netwerk wordt daarvoor ingezet. Verkopende partijen willen niet altijd dat breed bekend wordt dat panden verkocht worden.
Een logische zaak omdat redenen om te verkopen veelal te maken hebben met vererving, scheidingen, fiscale situatie, afstoten van deelportfolio's door fondsen.

Dezelfde discretie aan de inkoopkant, hanteren wij uiteraard ook voor de verkoopkant.
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.