Nieuwbouw


Behalve beleggen in bestaande bouw, bieden wij ook mogelijkheden om te beleggen in nieuwbouw-woonobjecten.

 

Levensloopbestendige woonobjecten zijn veelgevraagde woonvormen waar momenteel een krap, zo niet te klein aanbod van is.

Wij spelen in op deze krapte door onder meer nieuwbouw van dit soort veelgevraagde woonobjecten aan te bieden.

Deze mogelijkheden zijn:

• Mede investeren in of het financieren van de aankoop van bouwgrond. In een later stadium kan hier dan woningbouw plaatsvinden.

• Participeren in een woningbouwproject waarvan de grond in een eerder stadium al is aangekocht.

• De aankoop van een compleet object met toekomstige mogelijkheden tot splitsen en/of uitponden voor de objecten die zich daar voor lenen.

 

Wij begeleiden de complete projectontwikkelingen, zorgen voor de verhuur én treden op als initiator / co-investeerder.

Voeg daaraan toe, de meerwaarde van onder andere energiezuinigheid, diverse mogelijke objectindelingen, de eerste jaren weinig tot geen onderhoudskosten en het profiteren van de aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden, en u bent verzekerd van absoluut waardevolle belegging.

Ook indien u slechts financieel wilt participeren zónder eigenaar te worden, biedt AVIUM u aantrekkelijke opties.

 

 
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.