De markt voor Duitse beleggingspanden biedt ondanks krapte nog steeds voldoende opties aan investeerders om hun vermogen met weinig risico te laten renderen.  Weliswaar zijn, net als in Nederland, de allergrootste steden erg duur geworden, in de omliggende plaatsen, middelgrote en kleinere steden, hebben beleggingspanden nog realistische prijzen.

Hoe benut u uw kansen?

 

De beste mogelijkheden voor uw investeringen zijn te vinden in de sector wonen; bestaande bouw en nieuwbouw (ook wel residentieel vastgoed genoemd).

 

Het hoogst haalbare rendement bereikt u mede door:

  • het juiste object op de juiste locatie,
  • een passende financiering tegen een van de laagste rentetarieven van Europa (0,5% - 1,5% 5-10 jaar vast, stand april 2020)
  • gezonde verhouding eigen/vreemd vermogen (hefboomeffect tot 80% van de aankoopprijs v.o.n.),
  • professioneel beheer van uw object(en).

 

Kansen door marktontwikkelingen.

 

Duitse woonobjecten maken een positieve waardeontwikkeling door; te weinig nieuwbouw, een groeiende vraag naar meer woningen door veranderende gezinssamenstelling en demografische veranderingen etc. leiden tot hogere huren en stijgende prijzen.

Ook een stijgende inflatie speelt een rol bij de kosten van nieuwbouw.
Daarbij geldt dat prijs van bestaand vastgoed normaliter de trend van nieuwbouwprijzen volgt.
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.