Wie we zijn


"www.duitsebeleggingspanden.nl" is een format van AVIUM GmbH, een slagvaardige organisatie, gevestigd in Mönchengladbach.

Het team van AVIUM bestaat uit professionals, allen uitgerust met een breed scala aan kennis, vaardigheden en jarenlange (meer dan 300 mensjaren!) ervaring in Nederland én Duitsland. Op diverse gebieden kunnen wij u het werk uit handen nemen. Of het nou gaat om kennis van de lokale vastgoedmarkt, financieringen, juridische of bouwtechnische zaken, ons team weet er raad mee. 

Tevens beschikt AVIUM GmbH over een "§ 34c én § 34i  inschrijving" in Duitsland en is wettelijk bevoegd te bemiddelen in vastgoed en financieringen.

Management Team


Hakim Majidi

Algemeen Directeur

Monika Theloy

Controller

Rob de Regt

DGA/Adviseur


Omdat AVIUM zélf ook veelal sámen met haar relaties in Duits vastgoed investeert, weten we als ervaringsdeskundigen precies waarover we praten. 
Onze omvangrijke dienstverlening is gebaseerd op kwaliteit, betrouwbaarheid en discretie. Drie belangrijke pijlers als basis voor een succesvolle samenwerking.

 Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.