Beproefd concept


De makelaarswereld in Duitsland werkt minder gestructureerd dan in Nederland gebruikelijk is en biedt in de huidige tijd van schaars aanbod weinig zekerheid betreffende beschikbaarheid van vastgoed.

 

Vele websites vermelden panden die geheel niet beschikbaar zijn om potentiële klanten/kopers te lokken.

 

Dit is bij AVIUM GmbH anders omdat onze betrouwbare bronnen waaruit wij putten, al jarenlang tot ons netwerk behoren.
Het “Due Diligence”-onderzoek doen wij vooraf én we nemen op eigen risico opties op objecten om ons aanbod doorlopend met goede panden uit te kunnen breiden.

 

AVIUM is hierdoor dus in altijd staat om bestaande panden in haar portefeuille voor u in de pijplijn of beschikbaar te hebben.
Deze panden worden vervolgens nagenoeg uitsluitend discreet aangeboden via een “stil” verkoopproces.

 

In het Portfolio ziet u een klein overzicht van de, in de laatste 10 jaar, aan onze relaties verkochte referentieobjecten. 
Bij al deze (en nog vele andere) objecten hebben wij de beleggers gedurende het hele traject naar tevredenheid mogen en kunnen begeleiden.

 

In deze stijl selecteren wij ons aanbod voor de stille verkoop. Wanneer u ons stappenplan volgt, bent u verzekerd van een gekwalificeerd aanbod, meestal afkomstig van Duitse families of Duitse vastgoedfondsen.

 

Wilt u liever meteen onze actuele portefeuille inzien, neemt u dan contact met ons op voor een afspraak. Wij kunnen dan in een persoonlijk gesprek

precies die mogelijkheden bieden die bij uw situatie past. 
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.