Wat u móet weten over vastgoed Duitsland


Al lijken Nederland en Duitsland veel op elkaar, toch zijn er wel degelijk verschillen. Niet alleen in cultuur, maar ook als het gaat om de omstandigheden op de vastgoedmarkt. Hier vindt u wetenswaardigheden waar u rekening mee dient te houden als u zich begeeft in de wereld van het Duits Vastgoed, van Duitse beleggingspanden. De volgende lijst is niet compleet maar is vooral bedoeld om u als belegger inzicht te geven in waar u onder andere mee te maken krijgt, als u de beslissing te gaan investeren, eenmaal heeft genomen.

  

Algemeen

 • De afwikkeling van een transactie vergt relatief veel geduld en tijd.
 • Het makelaarssysteem is totaal niet te vergelijken met het Nederlandse system.
 • De koper betaalt de makelaar een courtage die, afhankelijk van de regio, 3,57% tot 7,14% van de koopprijs bedraagt, inclusief de Duitse btw.
 • De werkwijze van notarissen verschilt, men kent geen voorlopig koopcontract.
 • Koop en levering zijn twee afzonderlijke, maar opeenvolgende stappen.
 • Het huurrecht is anders ingericht.
 • Het kadaster("Grundbuchamt") bekleedt een andere rol en voert andere taken uit.
  De rechtbank voert werkzaamheden uit voor het Grundbuchamt. .

Kosten koper

 

De kosten koper (k.k.) in Duitsland bestaan uit:

 • Grunderwerbsteurer (overdrachtsbelasting): meestal 6,5% (in bijv. NordRhein-Westfalen)
 • Makelaarscourtage: (meestal) 3,57%
 • Taxatiekosten
 • Afsluitprovisie voor een hypothecaire lening
 • Overige kleine kosten

De totale kosten bedragen zo'n 12% van de koopprijs.

 

Doorverkoop

Wanneer men een object koopt en weer doorverkoopt, moet men tweemaal overdrachtsbelasting betalen. Door deze relatief hoge extra kosten, wordt de handel in objecten onaantrekkelijk tenzij zeer scherp is ingekocht of veel waarde is toegevoegd.

Voor meer informatie over de do's en don't's, kunt u natuurlijk terecht bij de specialisten van AVIUM, tel: 0049 - 2161 - 56378 - 92.Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.