Maximale opbrengst met een minimale investering


De beslissing om te gaan investeren in Duits vastgoed is er vaak één waarbij niet over één nacht ijs wordt gegaan.
Belangrijk hierbij zijn de volgende uitgangspunten:

  • U beschikt over minimaal EUR 100.000,00.
    Wij hanteren dit bedrag als ondergrens om rechtstreeks te kunnen investeren in vastgoed.
  • U heeft alle voors en tegens voor uzelf op een rijtje gezet.
  • U bent tot de conclusie bent gekomen dat beleggen in vastgoed voor u een realistische optie is om uw kapitaal optimaal te laten renderen.
  • Vervolgens maakt u een afspraak bij AVIUM GmbH omdat persoonlijk contact nog altijd het beste resultaat geeft!

Wij hanteren een simpel, maar gezamenlijk, doeltreffend stappenplan om u te adviseren in het selectieproces en u te begeleiden bij het aankooptraject

van het voor ú perfecte object. Uw wensen, behoeften en (financiële) mogelijkheden zijn hierbij te allen tijde ons uitgangspunt.


 

Stap 1: Definiëren van het zoekprofiel

 

Succes staat of valt bij individueel maatwerk. 
Op basis van de drie pijlers, uw behoeften, wensen en financiële mogelijkheden, stellen wij een zoekprofiel voor u samen.

                            In dit profiel staan duidelijke, meetbare criteria waaraan beleggingsobjecten voor u moeten voldoen.

Stap 2: Selectie beleggingsobjecten


AVIUM GmbH maakt een selectie van beleggingsobjecten die voldoen aan het zoekprofiel en dus interessant zijn voor u om in te investeren. Dit kunnen objecten zijn uit het aanbod op de vrije markt of objecten uit ons eigen aanbodportefeuille. Dit zijn objecten die via het system van "stille verkoop" worden aangeboden.
                            Voor de selectie wordt gebruikt gemaakt van diverse informatiebronnen, documentatie, bezichtigingen etc.
                            De geselecteerde objecten presenteren we aan u waarna u een weloverwogen keuze kunt maken.

Stap 3: Het aankooptraject

 

Heeft u uw keus gemaakt, dan kan gestart worden met het aankooptraject voor het object.

Met kennis van zowel de Nederlandse als Duitse regelgeving begeleiden wij u, van begin tot eind, bij het verwezenlijken van uw project. Behalve over regelgeving adviseren wij u ook over de diverse financieringsmogelijkheden om uw aankoop te bekostigen.
                            Denk hierbij aan hypotheken, investeren via een partnerschap etc.

 

Stap 4: Nazorg en management

 

U heeft naar tevredenheid een object aangekocht en u mag uzelf nu vastgoedeigenaar noemen.


Maar daar stopt het werk niet mee. Als eigenaar bent u behalve een hypotheek ook andere verplichtingen aan gegaan.
                            Regelen van onderhoud, managen van de verhuur, verzekeringen enz. enz. Natuurlijk kunt u dit allemaal zelf regelen. Maar u
                            kunt ook kiezen om te blijven doen waar u goed in bent; beleggen en het opbouwen van uw eigen portfolio.
                            Besteed dan de randactiviteiten uit aan AVIUM GmbH en haar netwerk.

 
Onder supervisie van AVIUM GmbH, zorgen door haar speciaal geselecteerde partners er voor dat u uw focus kunt houden op hoofdzaken en u uw kostbare tijd en geld niet hoeft te spenderen aan details. Welke en hoeveel taken u uitbesteedt is geheel aan u, opnieuw afhankelijk van uw wensen en behoeften. Hoe of wat u ook wenst, het advies van AVIUM is altijd de beste oplossing voor u!
Meer details over onze service, leest u bij Diensten.

 

Geeft u de voorkeur aan informatie in een persoonlijk gesprek, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.