Rendement à la minute

Direct profiteren bij investeren in nieuwbouwwoningen


Naast investeren in bestaande bouw, bieden wij ook investeringen aan in Nieuwbouw-woonobjecten.

Wij selecteren hiervoor grondstukken op goede locaties om in een later stadium woningen op te kunnen bouwen. Wij begeleiden de complete projectontwikkelingen, zorgen voor de verhuur én treden op als initiator / co-investeerder.


Levensloopbestendige woonobjecten zijn in de vergrijzende maatschappij veelgevraagde woonvormen waar momenteel een krap, zo niet te klein aanbod van is. Dit krappe aanbod zorgt voor wachtlijsten en dus hoge huren.
Wij spelen in op deze vragende markt door onder meer nieuwbouw van dit soort veelgevraagde woonobjecten aan te bieden.
Voeg daaraan toe de plussen van onder andere energiezuinigheid, diverse mogelijke objectindelingen en het profiteren van de laagste (hypotheek-) rentetarieven ooit en de uitkomst is een absoluut waardevolle investering.
De nettorendementen van nieuwbouw zijn daardoor vergelijkbaar met de nettorendementen van bestaande bouw.


Wilt u als éérste op de hoogte zijn van de mogelijkheden om te investeren in onze nieuwbouwprojecten, meldt u zich dan bij AVIUM als geïnteresseerde, telefonisch (0049 - 2161 - 56378 - 92) of via het contactformulier, en u ontvangt van ons al het nieuws omtrent onze ontwikkelingen binnen deze lucratieve woonsector.
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.