Voor het juíste object, de juíste financiering


Onze jarenlange ervaring in de praktijk wijst uit dat een financiering voor Duits vastgoed, in Nederland niet of nauwelijks te krijgen is.

Omdat men de Duitse markt niet kent, zijn de Nederlandse banken terughoudend bij het verstrekken van financieringen en zijn hypotheken voor beleggingsobjecten soms procenten per jaar duurder!

Financiering? Hoe werkt het?

 

Als het financieren van beleggingsvastgoed met alleen eigen vermogen niet mogelijk of gewenst is, dan is de eenvoudigste en goedkoopste keus om een financiering in Duitsland bij Duitse banken af te sluiten.Voor het verkrijgen van financiering gelden enkele hoofdregels:

 • De bank zoekt haar waarborg primair in het object en in de daaruit ontvangen huursommen.
 • De bank verlangt inzage in inkomens- en vermogenspositie van de belegger door de bank, conform Europese regelgeving.
 • Residentieel vastgoed wordt tot 80% van de prijs"kosten koper" gefinancierd.
 • Bedrijfsmatig beleggingsvastgoed wordt tot 70-80%gefinancierd.
 • Aflossingsvrije hypotheken worden niet verstrekt.
 • Rentevaste periodes zijn gebruikelijk tot een looptijd van 10 jaar.
 • 100% financiering is soms mogelijk wanneer een belegger in Nederland hypotheekvrij onroerend goed bezit.
  De Duitse bank vestigt in dat geval een hypotheekrecht op (een deel) van dit onroerend goed als extra zekerheid voor de Duitse lening.

Belangrijk: De bank en u hebben dezelfde belangen; de bank wil een goed object en een goede klant zonder problemen.
U als belegger wilt ook geen problemen, dus een goed object, een goede huurstroom en een degelijke bankverhouding zijn de sleutels tot succes.

 

Wilt u liever niet alleen opereren, maar gebruik maken van de knowhow van andere beleggers, dan is Samen investeren voor u misschien een optie.

Wij informeren u graag over deze mogelijkheid. 

Waarom AVIUM?

 

Door onze succesvolle samenwerking met vele gerenommeerde Duitse banken, is AVIUM in staat tegen zeer concurrerende tarieven en condities te bemiddelen bij het afsluiten van hypotheken in Duitsland. Wij weten of een bank geld ter lening beschikbaar heeft en voor welke objecten.

Ook leidt AVIUM het hele hypotheektraject van A tot Z voor u als belegger in goede banen;

 • wij selecteren de geschikte banken,
 • stellen het objectdossier samen dat voldoet aan de criteria van de banken,
 • verzorgen inkomens- en vermogensopstellingen, voorzien van alle bewijsstukken,
 • vertalen waar nodig alles in het Duits.
 • voeren de dossierbesprekingen met en bij banken,
 • controleren de kredietovereenkomsten en hypotheekakten,
 • vergezellen u bij de gang naar de notaris etc.

Door onze begeleiding en de wetenschap van onze geldverstrekkers dat wij uitsluitend goede objecten presenteren, onze Nederlandse relaties een solide achtergrond hebben en voldoende eigen vermogen inleggen, leidt dit tot het probleemloos verstrekken van financieringen voor onder meer:

 • appartementencomplexen,
 • grote wooncomplexen,
 • Mehrfamilienhäuser,
 • Wohn- und Geschäftshäuser,
 • winkels en winkelcentra,
 • seniorenwoningen,
 • verpleeghuizen,
 • groepspraktijkruimtes voor artsen,
 • bedrijfsmatig gebruikte objecten waaronder kantoren, logistieke gebouwen, supermarkten etc.

Kortom: Als alles klopt, zijn de mogelijkheden. voor zowel particulier als institutionele beleggers,
volop aanwezig.

Rentetarieven, hoe zit dat?

 

Hypotheekverstrekkende instellingen baseren hun hypotheektarieven op de rentestanden waarvoor men geld kan aantrekken.

Sommige banken hebben zelf genoeg liquiditeit beschikbaar om geld uit te lenen, anderen moeten het geld inkopen bij anderen.

Dit laatste is moeilijker en duurder, wat dus leidt tot hogere tarieven.
 
De meeste beleggers denken op middellange of lange termijn en kiezen een looptijd van 5 tot 10 jaar. Omdat de marktontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zijn de rentetarieven voor deze looptijden regelmatig aan verandering onderhevig. Incidenteel kunnen de looptijden langer zijn dan 10 jaar maar dan tegen duidelijk hogere rentetarieven.

 

Neem contact met ons op als u een actueel rentetarief wilt ontvangen, specifiek toegesneden op uw situatie en gebaseerd op onze ervaring, actueel afgesloten leningen, publicaties van derden etc.

 

Ter indicatie: Een rentevoet van 2,00%* voor 10 jaar vast op beleggingspanden is geen uitzondering meer.
Een unieke situatie: een hypotheek afsluiten in Duitsland was nog nooit zo gunstig. 

* peildatum: maart 2017
Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.