Op de (pro)centen letten


 

Het conventionele sparen

  

Nederlanders zijn een spaarzaam volk. Men wordt grootgebracht met het besef dat een appeltje voor de dorst voor onverwachte situaties, verstandig is. En dus brengen we massaal ons geld naar de bank. 


 

Maar de laatste jaren staan de rentepercentages steeds meer onder druk. De rente op de kapitaalmarkt is laag, dus banken hebben uw zuurverdiende geld niet nodig om aan liquide middelen te komen. De te ontvangen rente op spaartegoeden, vrij opneembaar, is gedaald tot een absoluut minimum van tussen de 0 en 0,5%. Daar moet u in Box 3 ook nog belasting over betalen dus samengevat:

Een spaarder ziet zijn bruto rendement verdampen en gaat er bij een inflatie van 2% zelfs op achteruit.

Het voordeel van conventioneel sparen is natuurlijk wel dat bedragen tot EUR 100.000,00 via het depositogarantiestelsel gegarandeerd worden bij banken waarvan het hoofdkantoor zetelt in Nederland.

Sparen met Duits vastgoed

 

Een andere manier om te sparen is juist geld úitgeven door te investeren in vastgoed.
Een andere denkwijze maar zeker zo lucratief. Een rekenvoorbeeld:


Het kopen van Duits vastgoed (volledig) gefinancierd met spaargeld, maakt de spaarder eigenaar van dit vastgoed.

Een realistische bruto huuropbrengst bedraagt 5% tot 7 %. Een vuistregel is dat 20% tot 25 % op gaat aan alle exploitatiekosten. Er resteert dan 3,75% tot 5,25 % netto voor belasting.
Koopt de spaarder ditzelfde vastgoed met 25% spaargeld en met 75% geleend kapitaal van de bank, dan wordt de rekensom anders. Het bekende "hefboomeffect" treedt in werking:


Wanneer de spaarder 2% rente betaalt aan de bank, verdient de spaarder aan zijn lening. De directe opbrengst uit de huren is hoger dan de rente die betaald moet worden aan de bank. Door dit effect ontstaat een rendement over

het ingelegde spaargeld dat wezenlijk hoger ligt dan bij een "100%-financiering met spaargeld".
Het rendement op de hypotheek komt hier namelijk nog bij.


Sparen? Een prima optie dus, als u uw kapitaal maar op de voor ú juiste manier vóór u laat werken.


De invloed van inflatie

 

De meeste deskundigen verwachten de komende jaren een inflatie van 1tot 2 % inflatie per jaar. Als deze verwachtingen uitkomen, wordt ook nieuwbouw steeds duurder. De prijs van bestaand vastgoed volgt normaliter de trend van nieuwbouw.

Een stijgende prijs kan een spaarder die belegt beschermen tegen inflatie. Een lening hebben van de bank is in dat geval ook een voordeel: door de inflatie wordt de terugbetalingsverplichting effectief kleiner. Daarnaast stijgen huren van bepaalde woningen, op bepaalde locaties, momenteel.

Hier speelt een combinatie van inflatie, schaarste, bevolkingsopbouw etc. een rol.  


Sparen of beleggen?

 

Het bovengenoemde scenario is de laatste jaren realistisch gebleken. Echter, zoals bij alle vormen van beleggen geldt:
"Rendementen uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst". U moet als belegger zelf beslissen welke optie het meest geschikt voor u

en uw situatie is. AVIUM GmbH kan u wél ondersteunen en adviseren bij dit proces, tel: 0049 - 2161 - 56378 - 92

Contact:
AVIUM GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
D-41179 Mönchengladbach
Handelsregister Mönchengladbach:  HRB 12058

www.duitsebeleggingspanden.nl

 

 

Tel:      0049 - 2161 - 56378 - 92

E-mail: infonl"@"avium . deAVIUM GmbH is een Duitse vennootschap en opereert conform Duitse leveringsvoorwaarden.  Wij passen die vrijwel uitsluitend toe bij transacties met en tussen Duitsers.  Transacties met AVIUM GmbH vallen onder Duits recht, standplaats Mönchengladbach.
Omdat wij veel grensoverschrijdende activiteten uitvoeren met Nederlanders en Belgen, worden de onderlinge afspraken separaat besproken en vastgelegd in de Nederlandse taal.  Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen waarbij het onze bedoeling is alle rechten en plichten evenwichtig te regelen tussen de diverse partijen.

Niets uit de inhoud van deze website mag  zonder voorafgaande schriftelijktoestemming van de eigenaar elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd .  Van alle inhoud op deze site heeft AVIUM GmbH het intellectuele eigendom of de rechten voor gebruik afgekocht.. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door op deze website te blijven en te gebruiken gaat u met het gebruik van Cookies akkoord.